Какво е хардуер?

Хардуер (Hardware) е понятие, с което се означава апаратната част на компютъра. Главните компоненти на хардуера, определящи възможностите на компютъра, са разположени в системната кутия (Case).  

Хардуерът е физическата част на компютърната система или всичко, което можем да докоснем с ръце. В рамките на хардуера откриваме голямо разнообразие от електрически, електронни, електромеханични и механични компоненти. Хардуерът е компютърното шаси, кабели, вентилатори, периферни устройства и всички компоненти, които могат да бъдат намерени в електронно устройство.

Терминът хардуер не се отнася само за компютрите, тъй като често се използва в други области на ежедневието и технологиите като роботи, мобилни телефони, камери, цифрови плейъри или всяко друго електронно устройство . 

История на хардуера

Историята на компютърния хардуер може да бъде класифицирана в четири поколения, всяко от които се характеризира с голяма технологична промяна. 

  • Нулево поколение - машини, в чиято конструкция се използват релета.
  • Първо поколение (1945-1956): електроника, реализирана с вакуумни тръби, която измества електромеханичните компоненти (релета). 
  • Второ поколение (1957-1963): разработена електроника с транзистори. Дискретната логика e много подобна на предишната, но с много по-малка реализация, намалявайки до голяма степен размера на компютъра. 
  • Трето поколение (1964-1970): eлектроника на базата на интегрална схема, която позволява на стотици транзистори и други електронни компоненти да бъдат интегрирани в една интегрална схема, отпечатана върху силиконов чип. Това отново представлява значително намаление на разходите, потреблението и размера. 
  • Четвърто поколение (1971 - до днес): основната памет и процесор са изградени от интегрални схеми с висока степен на интеграция. Силиконовите вериги се заменят от нов тип материал или технология, като най-обещаващите са графенови и квантови процесори.

Сглобяване на компютър

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started